CERTYFIKAT JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 

W dniach 26 i 29 sierpnia 2014 roku przeprowadzony został w Urzędzie Gminy Przemęt audit certyfikacyjny mający na celu sprawdzenie zgodności wprowadzonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 z zakresu „Świadczenie usług publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Przemęt oraz innych podmiotów, w zakresie wynikającym z obowiązujacych przepisów dotyczących administracji publicznej”.

Audit uzyskał pozytywną opinię przeprowadzających go auditorów oraz zgodę jednostki certyfikującej na przyznanie certyfikatu.

Certyfikat sytemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 dla Urzędu Gminy Przemęt w zakresie: „Realizacja usług publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Przemęt oraz innych podmiotów, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów” został przyznany przez Urząd Dozoru Technicznego 29 sierpnia 2014 roku.

KSIĘGA JAKOŚCI dostępna jest w Urzędzie Gminy Przemęt u Pełnomocnika ds. Systemu Zarzadzania Jakością.

 

POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU GMINY PRZEMĘT

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2009