Urząd Gminy w Przemęcie informuje, że zakończono prace związane z przebudową nawierzchni drogi w miejscowości Borek oraz ulicy Słonecznej w miejscowości Barchlin.

Drogę w miejscowości Borek wykonano z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na szerokości 3,15 m i długości 502 mb. Wartość wykonanych prac wyniosła 174.402,23 zł.

 Drogę na ulicy Słonecznej w miejscowości Barchlin również wykonano z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na szerokości 3,40 m i długości 320 mb. Wartość wykonanych prac wyniosła 217.425,75 zł.

Na oba zadania Gmina Przemęt uzyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 150.000,00 zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Województwa Wielkopolskiego.


Autor: Maciej Ratajczak
Data publikacji: 25.12.2015
Ostatnia zmiana: 25.12.2015