Od 1 stycznia 2016 r. zostanie uruchomiony PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie Gminie Przemęt. Porady będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, przy ul. Jagiellońskiej 8, w biurze nr 11a.

W związku z zawartym porozumieniem z Starostwem Powiatowym w Wolsztynie w sprawie wyznaczenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu wolsztyńskiego - zgodnie z art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 poz. 1255 ) z dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie uruchomiony PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie Gminie Przemęt.

Porady będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, przy ul. Jagiellońskiej 8, w biurze nr 11a, wg. podanego harmonogramu:
poniedziałki - w godz. 13.00 - 17.00
wtorki - w godz. 8.00 - 12.00
piątki - w godz. 11.00 - 15.00

Zgodnie z ustawą z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać osoba fizyczna:
- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (należy przedłożyć oryginału lub odpis decyzji lub zaświadczenie),
- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny (przedłożenie karty),
- kombatanci, weterani i osoby represjonowane (przedłożenie zaświadczenia lub legitymacji),
- która nie ukończyły 26 lat lub ukończyła 65 lat (dowód osobisty),
- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (poprzez złożenie oświadczenia).

Zakres pomocy obejmować będzie udzielanie porad w zakresie:
- poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Dodatkowo informujemy o harmonogramie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, z którego również mogą korzystać mieszkańcy gminy Przemęt.

Starostwo Powiatowe, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn

poniedziałki  - w godz.  12.00 - 16.00
wtorki        - w godz.    8.00 - 12.00
środy         - w godz.  11.00 - 15.00
czwartki     - w godz.    8.00 - 12.00
piątki         - w godz.  11.00 - 15.00

Od 1 stycznia 2016 r. zostanie uruchomiony PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie Gminie Przemęt. Porady będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, przy ul. Jagiellońskiej 8, w biurze nr 11a

 

W związku z zawartym porozumieniem z Starostwem Powiatowym w Wolsztynie w sprawie wyznaczenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu wolsztyńskiego - zgodnie z art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 poz. 1255 ) z dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie uruchomiony PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie Gminie Przemęt.

Porady będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, przy ul. Jagiellońskiej 8, w biurze nr 11a, wg. podanego harmonogramu:

poniedziałki - w godz. 13.00 - 17.00

wtorki - w godz. 8.00 - 12.00

piątki - w godz. 11.00 - 15.00

Zgodnie z ustawą z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać osoba fizyczna:

- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (należy przedłożyć oryginału lub odpis decyzji lub zaświadczenie),

- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny (przedłożenie karty),

- kombatanci, weterani i osoby represjonowane (przedłożenie zaświadczenia lub legitymacji),

- która nie ukończyły 26 lat lub ukończyła 65 lat (dowód osobisty),

- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (poprzez złożenie oświadczenia).

 

Zakres pomocy obejmować będzie udzielanie porad w zakresie:

- poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

- wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Dodatkowo informujemy o harmonogramie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, z którego również mogą korzystać mieszkańcy gminy Przemęt.

 

Starostwo Powiatowe, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn

 

poniedziałki - w godz. 12.00 - 16.00

wtorki - w godz. 8.00 - 12.00

środy - w godz. 11.00 - 15.00

czwartki - w godz. 8.00 - 12.00

piątki - w godz. 11.00 - 15.00

 


Autor: Maciej Ratajczak
Data publikacji: 22.12.2015
Ostatnia zmiana: 22.12.2015