6 listopada 2015 r. z inicjatywy Pani Marty Kosowskiej-nauczycielki języka angielskiego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Edwarda Tomińskiego w Buczu odbyło się spotkanie międzynarodowe. Gośćmi były cudzoziemki Francuska Virginie Diguet i Turczynka Tuba Güler. Uczniowie mieli okazję skonfrontować swoje językowe umiejętności, ponieważ spotkanie odbywało się w języku angielskim.

Celem spotkania było poznanie kultury, historii i obyczajów państw z których pochodziły zaproszone wolontariuszki, a co najważniejsze to doskonalenie znajomości języka angielskiego.
Wizyta  trwała ponad godzinę i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Panie przedstawiły prezentacje multimedialne nt. krajów z których pochodzą. Nie brakowało ciekawostek, dowcipów, a nawet pokazów tańca w wykonaniu gości. Licznie zadawane pytania w języku angielskim były tylko potwierdzeniem sprawności językowej gimnazjalistów.
Na zakończenie spotkania gimnazjaliści przygotowali dla zaproszonych gości drobne upominki związane z naszym krajem.
Trwają już kolejne rozmowy z przedstawicielami Fundacji Centrum Aktywności Twórczej odnośnie następnych spotkań. Gośćmi Fundacji są ludzie z całego świata.
Organizacja takich spotkań poszerza horyzonty, udoskonala język, otwiera uczniów na świat i wzbogaca ich osobowość.
Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Bartłomiejowi Górnemu, Pani Joannie Karkowskiej z Urzędu Gminy w Przemęcie, Pani Aleksandrze Wojciechowskiej - Dyrektorowi ILS w PWSZ w Lesznie, Pani Magdalenie Domagała z Fundacji Centrum Aktywności Twórczej za umożliwienie spotkania i pomoc w jego realizacji.


Autor: Maciej Ratajczak
Data publikacji: 26.11.2015
Ostatnia zmiana: 26.11.2015